Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031

V rámci projektu Vzdělávání dotykem jsou realizovány celkem 4 klíčové aktivity. První aktivitou byla realizace školení v oblasti zadávání veřejných zakázek v OP VK. Aktivitou prošlo a v problematice bylo vyškoleno celkem 60 vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků partnerských škol. V rámci druhé aktivity jsou realizovány kurzy MS Office nebo kurzy jako Počítačová kriminalita a kyberšikana. V této aktivitě bylo dosud proškoleno 848 pedagogických pracovníků partnerských škol. Ve třetí aktivitě projektu jsou realizovány například kurzy: Využití tabletu, Elektronické vedení dokumentů školy nebo E-learning pro pedagogy. V aktivitě bylo dosud proškoleno 716 pedagogických pracovníků. V poslední klíčové aktivitě se pedagogičtí pracovníci účastní kurzů zaměřených na oborové didaktiky, v rámci této klíčové aktivity bylo zatím proškoleno 519 účastníků. Celkem bylo v rámci projektu podpořeno 2143 pedagogických pracovníků ze zapojených partnerských škol.

Výsledek VZ

Oznámení o výsledku veřejné zakázky "Dodávka a zajištění tisku materiálů a propagačních předmětů pro projekt Vzdělávání dotykem" vyhlášené v rámci realizace IPo Vzdělávání dotykem, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0031 . 

Číst více

Výzva k podání nabídek

V rámci realizace IPo Vzdělávání dotykem, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0031 vyhlašuje ATTEST, s.r.o. výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka a zajištění tisku materiálů a propagačních předmětů pro projekt Vzdělávání dotykem". 

Číst více

Oznámení o výsledku VZ

Oznámení o výsledku veřejné zakázky "Dodávka drobného hmotného a nehmotného majetku" vyhlášené v rámci realizace IPo Vzdělávání dotykem, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0031. 

Číst více

Dodávka PC a SW

V rámci realizace IPo Vzdělávání dotykem, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0031 vyhlašuje ATTEST, s.r.o. výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka drobného hmotného a nehmotného majetku". 

Číst více

Dodávka občerstvení

V rámci realizace IPo Vzdělávání dotykem, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0031 vyhlašuje ATTEST, s.r.o. výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka občerstvení pro projekt Vzdělávání dotykem". 

Číst více