Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031

V rámci projektu Vzdělávání dotykem jsou realizovány celkem 4 klíčové aktivity. První aktivitou byla realizace školení v oblasti zadávání veřejných zakázek v OP VK. Aktivitou prošlo a v problematice bylo vyškoleno celkem 60 vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků partnerských škol. V rámci druhé aktivity jsou realizovány kurzy MS Office nebo kurzy jako Počítačová kriminalita a kyberšikana. V této aktivitě bylo dosud proškoleno 848 pedagogických pracovníků partnerských škol. Ve třetí aktivitě projektu jsou realizovány například kurzy: Využití tabletu, Elektronické vedení dokumentů školy nebo E-learning pro pedagogy. V aktivitě bylo dosud proškoleno 716 pedagogických pracovníků. V poslední klíčové aktivitě se pedagogičtí pracovníci účastní kurzů zaměřených na oborové didaktiky, v rámci této klíčové aktivity bylo zatím proškoleno 519 účastníků. Celkem bylo v rámci projektu podpořeno 2143 pedagogických pracovníků ze zapojených partnerských škol.