Aktivita A1: Vzdělávání ředitelů v oblasti zadávání veřejných zakázek v OP VK

Vzdělávání ředitelů, případně dalších odpovědných pracovníků školy, je klíčové v závislosti na charakteru projektu, jehož součástí je také nákup ICT vybavení pro každou školu, která je zároveň zadavatelem výběrového řízení pro vybraná zařízení, přesáhnou-li v součtu částku 100 tis. bez DPH. Proškolení vedení školy v této oblasti má však svůj přesah i do budoucna, kdy se ředitelé mohou potýkat s obdobným pořizováním vybavení školy z projektových zdrojů.

Tato aktivita se tak bude realizovat ihned na začátku projektu, tak aby ředitelé byli schopni výběrová řízení připravit, i když pochopitelně předpokládáme úzkou součinnost a pomoc ze strany žadatele projektu.

Číst více

Aktivita A2 + A3: Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků a případných ICT metodiků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce

V samém úvodu projektu budou všechny zapojené partnerské školy seznámeny prostřednictvím svých koordinátorů s cíli a organizací projektu. Proběhne tak několik informačních setkání vázaných vždy na určitou oblast zapojených škol, které tak budou informovány o průběhu školení a celkovém harmonogramu realizace.

Ústřední aktivitou, která se bude prolínat projektem po celou dobu jeho realizace, je koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků a případných ICT metodiků. Během ní bude všem partnerským školám poskytován individuální poradenský servis formou osobní asistence, mentoringu a individuální podpory pedagogů dle potřeb každé školy.

Číst více

Aktivita B1: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky - "co máme"

V rámci této klíčové aktivity budou pro CS ped. prac. základních a středních škol realizovány kurzy zaměřené na efektivní využití techniky, kterou jsou již ve škole vybaveni.

V úvodu aktivity budou pro účastníky školení připraveny kvalitně zpracované vzdělávací materiály v tištěné i elektronické podobě. Skladba kurzů, ze které budou moci školy vybírat dle svého zájmu a zejména také podle toho, jakého vzdělávání neměli jejich učitelé doposud šanci se účastnit, byla zvolena na základě předběžného oslovení škol v průběhu přípravy projektové žádosti. Výčet kurzů, který je výběrový, je uveden dále ve Výstupech KA. Pedagogové si tak budou moci sami zvolit vhodné téma vzdělávání.

Číst více

Aktivita B2: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky - "co chceme"

Čtvrtá klíčová aktivita se zaměřuje na vzdělávání pedagogických pracovníků v zavádění a využití nových moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce. V jejím úvodu budou pro účastníky školení opět připraveny kvalitně zpracované vzdělávací materiály v tištěné i elektronické podobě. Skladba kurzů, ze které budou moci školy vybírat dle svého zájmu, byla zvolena na základě jejich předběžného oslovení v průběhu přípravy projektové žádosti. Byl tak navržen výčet kurzů (viz dále Výstupy KA), který je výběrový a pedagogové si tak sami budou moci zvolit vhodné téma vzdělávání.

Číst více

Aktivita B3: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky - "oborové didaktiky"

Aktivita je zaměřena na vzdělávání pedagogických prac. v zavádění a využití nových moderních (dotykových) zařízení ve výuce konkrétních předmětů na školách. V rámci konzultací se školami v průběhu přípravy projektové žádosti jsme kurzy pro oborové didaktiky definovali v rámci jednotlivých předmětů, případně pro určitou oblast předmětů společně. V úvodu aktivity budou pro účastníky školení připraveny kvalitně zpracované vzdělávací materiály v tištěné i elektronické podobě. Skladba kurzů, ze které budou moci školy dle svého zájmu vybírat, je uvedena dále ve Výstupech KA.

Číst více

Evaluace

Nezbytnou součástí projektu je evaluace projektových aktivit realizovaných u jednotlivých partnerských škol. V rámci evaluace dojde k vyhodnocení přínosu/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole.

Číst více