O příjemci

Společnost ATTEST, s.r.o., je vzdělávací a konzultantskou společností s dlouholetými zkušenostmi v oblasti dotačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU. Disponujeme specializovaným projektovým týmem, který je složen z odborníků v dané oblasti, a v souvislosti se zaměřením výše uvedené výzvy můžeme čerpat ze zkušeností s realizací grantových i individuálních projektů:

- projekt OP VK "Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení" v Libereckém kraji;

- projekt OP VK "Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky";

- projekt OP VK "Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách" v Karlovarském kraji;

- projekt OP VK "Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách" v Královéhradeckém kraji;

- projekt OP VK "Tvorba vzdělávacích modulů v oblasti výtahového průmyslu v provázanosti dalšího a počátečního vzdělávání" v Libereckém kraji;

- projekt OP VK "Vytvoření vzdělávacího programu Specialista maloobchodu" v Libereckém kraji;

- projekt OP VK "Modulový vzdělávací program Kuchař-číšník" ve Středočeském kraji;

- projekt OP LZZ "Přenos inovativních nástrojů ke zvýšení zaměstnanosti problematických skupin" v rámci Mezinárodní spolupráce;

- projekt OP VK "Vzdělávací program pro profesní řidiče vozidel nad 3,5 tuny" v Libereckém kraji .

Společnost ATTEST, s.r.o. dále pracuje v oblasti zavádění systému řízení dle norem řady ISO, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, HACCP. Připravila více než 300 soukromých nebo státních organizací na certifikaci systému kvality, především dle normy ISO 9001:2000. V rámci zavádění tohoto systému pomáhala klientům navrhnout systém kompetencí, nastavit systémy hodnocení, nastavit systém dalšího vzdělávání a v neposlední řadě pomáhala v legislativních otázkách týkajících se personalistiky.

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu pedagogických pracovníků, s níž má žadatel celou řadu zkušeností prostřednictvím výše uvedených projektů. Při jejich realizaci spolupracoval především se školami Libereckého, Královéhradeckého a Karlovarského kraje, a to jak s jejich řídícími pracovníky, tak řadovými pedagogy. Navázal tak v oblasti dalšího vzdělávání spolupráci, kterou lze považovat za nadstandardní, a získané zkušenosti bude moci využít při realizaci předkládaného projektu.

Žadatel zná specifika pedagogické profese a činnosti příspěvkových organizací (základní a střední školy) anebo soukromých subjektů (privátní školy) včetně jejich řízení ve vazbě na výchovně vzdělávací, manažerské a ekonomické procesy.