Hlavní partner

Centrum vzdělanosti Libereckého Kraje, příspěvková organizace (CVLK).

 

CVLK je hlavním partnerem žadatele, kdy se spolupodílí jak na řízení celého projektu, tak na samotné realizaci. Realizační tým projektu je rozdělen tak, aby byla vzájemná provázanost mezi žadatelem a hlavním partnerem projektu. CVLK se tedy podílí na všech aktivitách projektu. Pracovníci organizace CVLK budou jak finanční manažer, tak i věcný manažer, garant, mentoři, koordinátoři, lektoři a korektor výukových materiálů. Vzájemná provázanost osob realizačního týmu žadatele a hlavního partnera je tedy evidentní. CVLK je navíc akreditovanou institucí, která již nyní disponuje některými akreditovanými programy MŠMT pro DVPP, které využije společně s žadatelem pro tento projekt. Tímto však není dotčena podmínka uvedená ve výzvě, kdy podstatnou část řízení i klíčových aktivit projektu realizuje žadatel projektu, což je patrné i z rozpočtu projektu.